ใช้​ Biometrics.​ ช่วยตม.1 รวบต่างชาติเปลี่ยนชื่อ-พาสปอร์ตลักลอบเข้าประเทศ


#ชัดทุกกระแส

ใช้​ Biometrics.​ ช่วยตม.1 รวบต่างชาติเปลี่ยนชื่อ-พาสปอร์ตลักลอบเข้าประเทศ


7 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) , พล.ต.ต.พรชัย ขันตี , พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ , พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 , พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ตม.1 , พ.ต.อ.ธัชพงศ์ สารวนางกูร ผกก.2 บก.ตม.1 กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกลุ่มแก๊งต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย และพัฒนาให้ก้าวทันอาชญากรรมที่นับวันจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยใช้ระบบไบโอเมทริกซ์ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เพิ่มความเข้มในการอนุญาตการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรให้กับบุคคลต่างด้าว ปรากฏผลการปฏิบัติจับกุมผู้ต้องหาได้หลายราย ดังนี้


เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ตม.1 (งานธุรกิจ และ งานท่องเที่ยว) สามารถจับกุมและเพิกถอนวีซ่า ด้วยการใช้ระบบไบโอเมทริกซ์ ซึ่งบุคคลต่างด้าวที่ถูกจับกุม มีพฤติการณ์การกระทำความผิดจนถูกบันทึกรายชื่อเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร แต่ได้ทำการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เปลี่ยนหนังสือเดินทางในต่างประเทศ เพื่อกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง แต่เมื่อเข้ามาและมาดำเนินการขอยู่ต่อในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยระบบไบโอเมทริกซ์ ซึ่งเป็นการตรวจเอกลักษณ์บุคคล ทั้งลายพิมพ์นิ้วมือ รูปหน้า โดยหากเป็นบุคคลที่มีประวัติ หรือถูกขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้าม แล้วระบบจะประมวลผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที ถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนหนังสือเดินทางก็ตาม  โดยในห้วงที่ผ่านมา สามารถจับกุมและเพิกถอนการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ดังนี้
กก.2 บก.ตม.1 (งานธุรกิจ) จับกุมและเพิกถอนการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร จำนวน 4 ราย ได้แก่
รายที่ 1 วันที่ 29 พ.ค.62  เพิกถอน นาย Jaehee อายุ 44 ปี สัญชาติ เกาหลีใต้ ได้มาขออยู่ต่อฯ เพื่อทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป แต่ถูกตรวจพบ โดยระบบไบโอเมทริกซ์ว่าเป็นบุคคลที่เป็นที่ต้องการตัวของทางการตำรวจสากล (Interpol red notice ) เกี่ยวกับการพนันออนไลน์
รายที่ 2 วันที่ 20 ส.ค.62 เพิกถอนนาย Fan อายุ 26 ปี สัญชาติจีน ได้มาขออยู่ต่อฯ เพื่อทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานลูกค้า แต่พบว่าเป็นบุคคลต้องห้าม ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (7) และคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558  ลง 27 พ.ย.58 ต้องห้ามมิให้    เข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (10)
รายที่ 3 วันที่ 28 ส.ค.62 เพิกถอนนาย Naegles อายุ 36 ปี สัญชาติเบลเลี่ยม ได้มาขออยู่ต่อเพื่อทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป โดยใช้หนังสือเดินทางฉบับใหม่ อ้างว่าฉบับเก่าสูญหาย  แต่ข้อมูลในระบบไบโอเมทริกซ์ ปรากฏว่าเป็นผู้ถูกขึ้นบัญชีต้องห้ามเข้าในราชอาณาจักร เนื่องจากถูกจับกุมในข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีพฤติการณ์ต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (3)
รายที่ 4 วันที่ 13 ก.ย.62  เพิกถอนนาย Chan อายุ 45 ปี สัญชาติจีน (ฮ่องกง) โดยใช้หนังสือเดินทางฉบับใหม่ เข้ามาเพื่อทำงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ตรวจพบโดยระบบไบโอเมทริกซ์ ปรากฏเป็นบุคคลที่มีหมายจับต่างประเทศ ซึ่งมีพฤติการณ์เข้าลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ    มาตรา 12 (7)
กก.2 บก.ตม.1 (งานท่องเที่ยว) จับกุมและเพิกถอนการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร จำนวน 9 ราย ได้แก่
รายที่ 1 วันที่ 26 มิ.ย.62 จับกุมและเพิกถอน MR. CHENGI สัญชาติจีน เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้         เข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (10)  ระยะเวลา 1 ปี  นับตั้งแต่ 9 เม.ย.2019
รายที่ 2 วันที่ 4 ก.ค.62 จับกุมและเพิกถอน MR. MAGDE ชื่อเดิม Mr. MAGDY สัญชาติอียิปต์ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร  ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (10) ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 16 ก.พ.62
รายที่ 3 วันที่ 5 ส.ค.2562 จับกุมและเพิกถอน MISS. OCHILOVNA ชื่อเดิม MISS FIRUZA สัญชาติอุซเบกิสถาน  เป็นบุคคลถูกดำเนินคดีข้อหา ติดต่อ ชักชวนหรือรบเร้านักท่องเที่ยวตามสถานที่สาธารณะ เพื่อการค้าประเวณี อันเป็นการเปิดเผย น่าอับอาย ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพพจน์ของประเทศไทย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสังคม พฤติการณ์ เข้าลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (7) (8)
รายที่ 4 วันที่ 13 ส.ค.2562 จับกุมและเพิกถอนนาย XIE ชื่อเดิม MR.SONG สัญชาติจีน เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบอาชีพ(มัคคุเทศก์) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน  พฤติการณ์เข้าลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (3)

รายที่ 5 วันที่ 15 ส.ค.2562 จับกุมและเพิกถอน MS. OLESYA  อายุ 41 ปี สัญชาติอุซเบกิสถาน เป็นบุคคลต่างด้าว พฤติการณ์เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (3)
รายที่ 6 วันที่ 15 ส.ค.2562 จับกุมและเพิกถอน MRS. ZINN ชื่อเดิม MRS. ZIN อายุ 30 ปี สัญชาติ   เมียนมา พฤติการณ์เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (3)
รายที่ 7 วันที่ 19 ส.ค.2562 จับกุมและเพิกถอน MR.TRIYUGI อายุ 35 ปี  สัญชาติ อินเดีย เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (10) ระยะเวลา 1 ปี  นับตั้งแต่ 25 เม.ย. 2019
รายที่ 8 วันที่ 6 ก.ย.2562 จับกุมและเพิกถอน MR.HICHAM อายุ 45 ปี สัญชาติ อียิปต์ พฤติการณ์เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (3)
รายที่ 9 จับกุมวันที่ 6 ก.ย.2562 จับกุมและเพิกถอน MR.GAFAR อายุ 34 ปี  สัญชาติ  ซีเรีย  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 12 (10)  ระยะเวลา 10 ปี  นับตั้งแต่ 10 พ.ย. 2016  

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ