“เอเปค”ควง”เนรัญชญา ลิ่วชิงกำปั้นยช.ชิงแชมป์ประเทศไทย

#ชัดทุกกระแส

“เอเปค”ควง”เนรัญชญา ลิ่วชิงกำปั้นยช.ชิงแชมป์ประเทศไทย


เอเปค บุตรดี กำปั้นสาวจากศรีสะเกษ ยังโชว์ฟอร์มแรงต่อเนื่อง ไล่ต้อนเอาชนะคะแนน สุปราณี โชตินอก นักชกสาวจากรร.กีฬาอ่างทอง4-1 คะแนน ในรุ่น 48กก.หญิง เช่นเดียวกับ ตัวเต็ง ในรุ่น54กก.หญิง เนรัญชญา เชื้อคำจันทร์ นักชกสาวจากพิษณุโลกเอ ที่ฟอร์มดุ ชนะอาร์เอสซี ภาคินี นิราชภัย นักชกจากรร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา ในยกแรก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนหญิง รายการมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 1ต.ค.ที่ผ่านมา


เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1ต.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีการแข่งขันมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562  เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ คู่เอก เอเปค บุตรดี นักชกสาวทีมโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษ พบกับ สุปราณี โชตินอก ตัวแทนจากรร.กีฬาอ่างทอง

เริ่มยกแรก เป็น เอเปค บุตรดี ที่ใช้จังหวะฝีมือกับความเร็วออกหมัดใส่ใบหน้าสลับตัดลำตัวใส่ วริศรา ทองมา ได้อย่างแม่นยำจะแจ้งกว่า

เข้าสู่ยก 2 วริศรา เร่งเครื่องหลังรู้ว่าคะแนน ตาม แต่ยิ่งเดินก็ยิ่งเข้าทางโดนหมัด สวนของเอเปค หลายครั้ง ยกสุดท้ายเอเปคเป็นฝ่ายคุมเกมพร้อมกับออกหมัดเข้าใส่วริศรา ได้ตลอด ครบ 3 ยกกรรมการชูมือให้เอเปค เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน 4-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ขณะที่รุ่น 54กก.หญิง เนรัญชญา เชื้อคำจันทร์ นักชกสาวตัวเต็งของรุ่นจากพิษณุโลกเอ ไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังไล่ทุบเอาชนะ อาร์เอสซี ภาคินี นิราชภัย นักชกจากรร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา เพียงแค่ยกแรก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสำเร็จ

ผลการแข่งขัน ประเภท เยาวชน หญิงรอบรองฯ รุ่น39กก.หญิง ญาดา ไทยกระโทก(รร.หนองกี่พิทยาคม) ชนะคะแนน รัฎภรณ์ นกทอง(วัดทรงธรรม)5-0,กนกวรรณ อินทรจงใจ(รร.กฬ อ่างทอง) แพ้ อาร์เอสซี ตะวันฉาย นิจเนตร(รร.กีฬานครศรีธรรมราช) ยกแรก

รุ่น  42 กก. หญิง เยาวภา ผสมวงศ์ (ส.มวยศรีสะเกษ) ชนะ อาร์เอสซี ศศิธร นวลศรี(ร.ร.กีฬานครศรีธรรมราช)ยก3,ฐิตวันต์ หร่ายสกุล(ร.ร.กีฬาอ่างทอง) ชนะคะแนน ลัณฑิตา ปุ้มกระโทก(ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา)5-0

รุ่น45กก.หญิง นพรัตน์ บุญปลื้ม(พิษณุโลก A) ชนะคะแนน ปัทมา พาชัย(ร.ร.ศีกษาสงเคราะห์เชียงใหม่)5-0,อาพัสรา บุญเสริม(ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา) แพ้คะแนน จินดาพร น้อยนาง(ร.ร.กีฬาขอนแก่น)0-5

รุ่น48 กก.หญิง จุฑามาศ ทานุกรม(ร.ร.กีฬาอุบราชธานี) ชนะคะแนน ศุภ ฟ้าธรณีแสง(ภูติอนันต์บางนา1)5-0

รุ่น 51 กก.หญิง ชนิดาพร ลีลาน้อย(ส.กีฬาบุรีรัมย์)  แพ้น็อค กนกวรรณ วิรุฬพัฒน์(ร.ร.กีฬาศรีสะเกษ)ยกแรก ,เนตรดาว อยู่สุข(ร.ร.กีฬาอุบลราชธานี) ชนะอาร์เอสซี กนกวรรณ ไชยแก้ว(ส.กีฬาพังงา) ยก3

รุ่น54กก.หญิง สุดัตน์ มุ่งซ้อนกลาง(รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่) ชนะคะแนน ธรารัตน์ พรมวิชัย(รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี)5-0

รุ่น57กก.หญิง ณัฎฐณิชา โยคี(รร.กีฬานครสวรรค์) แพ้ อาร์เอสซี ปณิตา แก้วแก่นคูณ(พิษณุโลกเอ)ยก3 ,ฐิติพร ไทยธานี(รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา) ชนะผ่าน ปาริชาติ ยอดนางรอง(ละหานทรายรัชดาภิเษก)

รุ่น60กก.หญิง อุบลรัตน์ ชูสังข์(รร.กีฬาตรัง) แพ้คะแนน ดวงกมล กลมดี(รร.กีฬาอุบลราชธานี)0-5, นภเกตน์ ศรีสวัสดิ์(พิษณุโลกเอ) ชนะ อาร์เอสซี กนกวรรณ บุญเต็ม(รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่)ยก2

รุ่น41กก.ณัฐวุฒิ ละอองศรี(กองทัพบก) แพ้คะแนน ฐิติรัตน์ โพล้งอุไร(พิษณุโลก)1-4,ธิติกร รัตนกุล(กองทัพบก ชนะคะแนน ศุภกฤษ มะตูม(ส.มวยราชบุรี)5-0


ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ ประเภท ยุวชน (หญิง) รอบรองชนะเลิศ รุ่น38กก.หญิง ธัญชนก ชำนาญเถื่อน(รร.บึงศรีราชาพิทยาคม) ชนะคะแนน ชุติกาญจน์ บุญปัญญา(ส.กีฬาพังงา)5-0,มุฑิตา เอี่ยมสะอาด(รร.สามโคก) ชนะคะแนน กัญญาภัทร เบ้านอก(ส.กีฬาบุรีรัมย์)4-1

รุ่น42กก.หญิง. ธนภรณ์ ด้วงช่วย(สมาคมกีฬาตรัง) ชนะคะแนน ชมพูนุช ใจหยุด(ส.กีฬา พังงา)3-2,ประภาศิริ สุธัมมา(เพชรหนองกี่) แพ้อาร์เอสซี แคนาดา ไชฮะนิจ(รร.กีฬา นครสวรรค์)ยกแรก

รุ่น44กก.หญิง  วิจิตรา เทพพิกุล(ส.กีฬาพังงา) แพ้คะแนน ธัญรัตน์ โพนทัน(พิษณุโลก),ชบาทิพย์ เสาร์ไชย(ส.มวย ศรีสะเกษ) แพ้คะแนน ณัฐริกา ผลสมหวัง(รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา)0-5

รุ่น48กก.หญิง พริมาส แก่นจันทร์(รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา) ชนะคะแนน ปริญศรา พองสุระ(ศรีวิชัย)5-0,สุนิตา ป้องดี(รร.กีฬาศรีสะเกษ) ชนะอาร์เอสซี ธิติสุดา ชนะโยธา(รร.กีฬาอุบลราชธานี)ยกแรก

 รุ่น 50 กก. ปทุมพร จันทร์ส่อง(ร.ร.กีฬาศรีสะเกษ)ชนะอาร์เอสซี รุ่งรวี สรรพชัย(ร.ร.กีฬาอุบลราชธานี)ยกสอง,วรัญญา โหมดนอก(ทหารอากาศ) แพ้คะแนน วรดา พุทธโกษา(พิษณุโลก) 0-5

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง