"รมช.ศธ. เป็นประธานการอบรมครูเอกชน พร้อมให้กำลังใจครูเอกชนในการพัฒนาตนเอง!!

#ชัดทุกกระแส

"รมช.ศธ. เป็นประธานการอบรมครูเอกชน พร้อมให้กำลังใจครูเอกชนในการพัฒนาตนเอง!!


เมื่อวันที่(5 ต.ค. 62)เวลา 09.00 น. 
  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ “พัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21” หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา แก่ครูโรงเรียนเอกชน 270 คน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษา สช. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กช. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการในท้องถิ่น ผู้บริการโรงเรียนเอกชน และครูเอกชนร่วมให้การต้อนรับ


ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า เนื่องจากท่านทั้งหลายมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีและดิฉันขอชื่นชมผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน ที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สังคมและชุมชนน่าอยู่มากขึ้นสำหรับโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นนโยบายสำคัญของดิฉัน ที่ต้องการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 23 ล้านบาท ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินการ จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมในวันนี้


ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชนที่ตนได้ร่วมผลักดันในวันนี้ จะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนมีความเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป ดร.กรกวรรณ กล่าว!!


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง