"กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"นำถุงยังชีพช่วยเหลือ ชายผู้พิการทุพลภาพตั้งแต่กำเนิด มีชีวิตที่ยากไร้!!

#ชัดทุกกระแส

"กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"นำถุงยังชีพช่วยเหลือ ชายผู้พิการทุพลภาพตั้งแต่กำเนิด มีชีวิตที่ยากไร้!!


เมื่อวันที่12 ต.ค.2562 เวลา10.30 น.
โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.ป.ข.มอบหมายให้ พ.ต. ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รอง หน. กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ กอ.รมน.ป.ข.

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ นายพลวัต วงษ์อยู่ อายุ 23 ปี ผู้พิการทุพลภาพตั้งแต่กำเนิด ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง เป็นบุตรนางบังอร สุเสนา มีอาชีพรับจ้างนวดแผนไทย มีรายได้ไม่แน่นอนรวมกับเบี้ยผู้พิการ ของนายพลวัต พร้อมกับมอบถุงยังชีพจาก "มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และ แพมเพิร์สเด็ก ขนาด xxl  จำนวน 1 ห่อ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับครอบครัว


ในปัจจุบันนางบังอรและนายพลวัตได้ย้ายออกจากที่อยู่เดิม ม.3 ต.บางสะพานไปอาศัยอยู่ที่ ม.5 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย ซึ่งห่างจากที่อยู่เดิมประมาณ 5 ก.ม.เนื่องจากเจ้าของที่ดินเดิมให้ออกเพื่อจะใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ในปัจจุบันที่อยู่อาศัยอยู่แห่งใหม่มีสภาพคับแคบ(เป็นที่สาธารณะและอาศัยร่วมกับบุคคลอื่น)!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ