"ผวจ/ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น!!

#ชัดทุกกระแส

"ผวจ/ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น!!


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น.
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น ผอ.ศอ.ปส.จ.ขอนแก่น/ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นประธานพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น


โดยมี พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.)และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการปฏิบัติการในครั้งนี้  โดยได้เข้าตรวจค้นบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน จำนวน 5 แห่ง จากการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
   
ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติการเชิงรุกดังกล่าวเป็นแผนการสกัดกั้นและป้องปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และผู้ที่ไม่หวังดีอาศัยช่วงเทศกาลวันออกพรรษา ทำการก่อเหตุอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ โดยใช้บริษัทขนส่งเอกชนเป็นจุดกระจายสินค้าและจุดพักของในการปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามแผนสกัดกั้นยาเสพติด โดยเน้นมาตรกยาเสพติดที่แฝงมากับระบบขนส่งต่างๆ ซึ่งได้มีมาตรการพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระยะ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ระบบเศรษฐกิจ และความสงบสุขของประชาชน อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น จริงจังของภาครัฐต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยุติโดยเร็ว!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ