"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน ตามแนวทางการปฏิบัติของคณะทำงานและแก้ไขตอบโต้ปัญหามลพิษทางอากาศจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 PM 10 และ O3 !!

#ชัดทุกกระแส

"กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน ตามแนวทางการปฏิบัติของคณะทำงานและแก้ไขตอบโต้ปัญหามลพิษทางอากาศจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 PM 10 และ O3 !!


วันที่ 4 ตุลาคม 62 เวลา 14.00 น.
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน ตามแนวทางการปฏิบัติของคณะทำงานและแก้ไขตอบโต้ปัญหามลพิษทางอากาศจังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 PM 10 และ O3  ณ ถนนหน้าศูนย์ราชการ อ.เมืองจ.ขอนแก่น
โดยร่วมกับ สำนักงานปกครองจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอนแก่น  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัจจุบัน เวลา 15.00  ค่า PM.2.5  อยู่ที่ 39 ug/mg !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง