ช่อง 7 Hd รวมพลคนมีบุญร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างพระใหญ่ประดิษฐาน ณ วัดชีแวะ - ลพบุรี

#ชัดทุกกระแส

ช่อง 7 Hd รวมพลคนมีบุญร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างพระใหญ่ประดิษฐาน ณ วัดชีแวะ - ลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.  คุณยุพา ธาระพุทธ และ คุณปณิธาน. สุขธนะกิจ. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง  7 ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี  ประจำปี 2562. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสที่วัดชีแวะ และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาโดยได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างพระสร้างบุญเกื้อหนุนพระศาสนา สร้างพระพุทธชินวัฒน์มหามงคล หน้าตัก 22 เมตร ความสูง 35 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ วัดชีแวะ ตำบลงิ้วราย. อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


โดยท่านพระครูบุญสิริวัตน์ (บุญมี) เจ้าอาวาส  เมตตาเป็นองค์ประธาน. พร้อมมี คุณศิริ สาระผล , คุณเนติ-คุณอัญชลี แก้วเคน, ดร.วิจิตร-คุณฉอ้อน เกตุแก้ว, นพ.พรเทพ. แซ่เฮ้ง,  ดร.จำลอง-คุณสุมาลี อนันตสุข,  คุณขจรศักดิ์ สงมูลนาค และ ดร. ปัณฑิพาณ์. ธาราภิบาล. พร้อมคณะญาติธรรม ศิษยานุศิษย์จากแดนไกลและใกล้เคียง
 ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่ง ยอดปัจจัยในการทำบุญในปีนี้ได้ทั้งสิ้น  716,071 บาท

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง