สตม.จัดอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 92 ปี ตม.ไทย

#ชัดทุกกระแส

สตม.จัดอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 92 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี ณ ดินแดนพุทธภูมิ


วันที่ 5 พ.ย.2562 “โครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 92 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี” ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จัดตั้งกรมตรวจคนเข้าเมืองขึ้น


ในโอกาสอันดีนี้มีข้าราชการตำรวจสังกัด สตม. ให้ความสนใจเข้าร่วมอุปสมบทเป็นจำนวนมาก อีกทั้งญาติและคนในครอบครัวต่างมาร่วมในพิธีด้วยความอิ่มเอมใจ โครงการฯ ดังกล่าว จะมีการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทและประกอบกิจกรรมทางศาสนา เพื่อปฏิบัติธรรม นมัสการสังเวชนีย สถาน ณ ดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล ในระหว่างวันที่ 6-20 พ.ย.2562

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง