ผู้ช่วยรมต.กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่

#ชัดทุกกระแส

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรมต.กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี
นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
การยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่
จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการส่งเสริมป้องกัน คุ้มครอง ปราบปราม
และช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงในความผิดลักษณะแชร์ลูกโซ่


อีกทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
นำมาประมวลเพื่อประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป
โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน
และได้รับเกียรติจากนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
รวมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
นักวิชาการอิสระและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุมฯ


ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย การกำหนดองค์ประกอบการกระทำในลักษณะแชร์ลูกโซ่
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันมีลักษณะแชร์ลูกโซ่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่
การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือแชร์ลูกโซ่
การจัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอันมีลักษณะแชร์ลูกโซ่และบทกำหนดโทษ
โดยการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด ๕ ครั้งทั่วประเทศ
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสงขลา

https://www.moj.go.th/view/36942

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง