ประภัตร ลุยช่วยเหลือชาวนาร้อยเอ็ด มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง ปลูกทดแทนข้าวนาปีที่เสียหาย

#ชัดทุกกระแส

ประภัตร ลุยช่วยเหลือชาวนาร้อยเอ็ด มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง ปลูกทดแทนข้าวนาปีที่เสียหายยับเยินจากพิษพายุโพดุล และคาจิกิ ที่ บ้านโพธิ์ตาก อำเภอเสลภูมิ


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ บ้านโพธิ์ตาก ตำบลบึงงาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพือมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง ซึ่งเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีโดยกรมการข้าว มอบเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนาข้าว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ นาข้าวเสียหายโดยสิ้นเชิง จากน้ำจากลำน้ำยัง และลำน้ำชี เอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวในช่วงของพายุโพดุล และคาจิกิ ซึ่งขณะนี้น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ต้นข้าวในนาเน่าเปื่อยเสียหายโดยสิ้นเชิง และเกษตรกรชาวนากำลังปรับพื้นที่นาเข้าสู่ฤดูการทำนาปรังเพื่อทดแทนนาปี พร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563


นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563 เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรชาวนาได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรชาวนา ให้สามารถผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี โดยมีองค์ความรู้ต่างๆ ที่สำคัญในการผลิต ประกอบด้วยเทคโนโลยีการลดต้นทุน การผลิตข้าวการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ จัดการดินและปุ๋ยในนาการปลูกพืชหลังนา การบริหารจัดการศัตรูค่าการเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวนาแล้ว ภายในงานวันนี้ยังได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรชาวนา เพื่อนำไปใช้เพาะปลูกในฤดูนาปรัง เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชนสำหรับใช้ปลูกในฤดูถัดไป
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โดยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งเกี่ยวกับเกษตรกรที่ประสบภัยและน้ำท่วมจึงได้มอบหมายให้ผม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมการข้าว มามอบเมล็ดพันธ์ข้าวให้กับพี่น้องที่ประสบภัยและพร้อมที่จะทำนาใหม่อีกครั้ง คือ ข้าวนาปรัง ตามที่ได้ออกมาสำรวจจะได้เริ่มต้นทันทีในขณะนี้แล้วก็เกษตรกรที่เราให้เลือกปัจจัยการผลิตก็มีด้วยกัน 5 อย่าง ข้าวนาปรัง เมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ ปลา ข้าวโพด ถั่วเขียว และสัตว์ปีก แล้วแต่เกษตรกรต้องการอยากจะทำอาชีพอะไรเราพร้อมที่จะมอบให้กับทุกคนที่ประสบภัย แต่วันนี้เป็นการเริ่มต้นของการมอบเมล็ดพันธ์มอบให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตอำเภอเสลภูมิ ที่ประสบภัยน้ำท่วมมากที่สุด


ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมล็ดพันธ์ข้าวพอเพียงแจกจ่ายตามจำนวนที่ต้องการ และวันนี้ก็ได้ฝากท่านผู้ว่าอีกว่าหลังจากที่มอบปัจจัยการผลิตของต่างๆแล้วอยากให้ท่านๆได้คิดว่าจะทำอะไรต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรในฤดูแล้ง ปัจจัยต้องการที่สุด คือบ่อบาดาลซึ้งเราก็ได้จัดบ่อบาดาลมาให้ จะได้เจาะบาดาลเป็นจุดๆไปเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำในการเพาะปลูกก็ดีเลี้ยงสัตว์ก็ดี บ่อครั้งนี้ไม่ใช่บ่อบาดาลหมู่บ้าน เป็นบ่อขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรบ่อหนึ่งปริมาณน้ำหลายสิบคิวต่อชั่วโมงสามารถช่วยในการปลูกข้าวปลูกพืชผักได้ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ ดังนั้นบ่อนี้เป็นบ่อเพื่อการเกษตรจริงๆ ได้คนที่สำรวจไปแล้วเคยบอกจะเอาถั่วเขียวแต่ไม่เอาแล้วจะไปเอาไก่ได้หมดในเขตที่ประสบภัยเปลี่ยนแปลงได้โดยมีเกษตรตำบล เกษตรอำเภอเป็นผู้ออกมาสำรวจ ทำประชาคมแล้วก็ส่งรายชื่อบางอย่างอาจจะช้า ภายในวันที่10 พ.ย. นี้ รายชื่อต้องเข้าไปในกระทรวงให้หมดว่าเกษตรกรต้องการอะไรและคาดว่าไม่เกิน 3 - 5 วัน จะเอาออกมาแจกได้เลยเพื่อไม่ให้ซับซ้อน นาปีเป็นข้าวหอมมะลิ เมล็ดพันธุ์จะมามอบในช่วงเดือนมีนาคม – กับเมษายน เมล็ดพันธ์พอซึ่งใช้ประมาณ 37,000 ตัน
าน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง