กรมศุลกากร เผยการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562และผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

#ชัดทุกกระแส

กรมศุลกากร เผยการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562และผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 


กรมศุลกากร  มีนโยบายดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ตลอดจนนโยบายและโครงการต่างๆ โดยมอบหมายให้คณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ และได้กำหนดให้มีการแถลงข่าวประจำทุกเดือน สำหรับประเด็นที่น่าสนใจซึ่งได้นำเสนอในครั้งนี้ ได้แก่ (1) การจัดเก็บรายได้กรมศุลกากรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  (2) ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้


(1) การจัดเก็บรายได้กรมศุลกากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 

           การจัดเก็บรายได้ของกรม ในเดือนนี้ ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยจัดเก็บรายได้ศุลกากร เป็นจำนวน 8,704 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ (ตามเอกสารงบประมาณ) เล็กน้อยที่ร้อยละ 2.2
(196 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลจากมูลค่านำเข้าที่ชะลอตัวลง ประกอบกับการขยายตัวของการใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี

          ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ 26,220 ล้านบาท ลดลง 4,927 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.8 ขณะที่ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บได้ 12,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,027 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.0


(2) ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

     ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปราม
การลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง เพื่อความเป็นธรรม
ในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผน
ตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา Cites โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง บ้านเรือน แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าว
ในช่วงเวลาซึ่งมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการลักลอบ นอกจากนี้ มีการบูรณการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น
ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ปปส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่างๆ Interpol DEA เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน

สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2562 กรมศุลกากรตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรได้ทั้งสิ้น 2,267 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 624 ล้านบาท เป็นจำนวนคดีจากการลักลอบร้อยละ 21.7 จากการหลีกเลี่ยงร้อยละ 78.3 ทั้งนี้ มีสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบนำเข้าที่สำคัญได้แก่ ยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน  ยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน และบุหรี่ ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ และดอกไม้เพลิง

                     สำหรับผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 มีดังนี้

        1.ยาเสพติด

                      1.1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 14.30 น. กรมศุลกากรได้สืบสวนติดตามข้อมูลของกลุ่มผู้เดินทางที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย โดยได้ทำการตรวจค้นผู้โดยสารหญิงต้องสงสัยชาวแองโกลา เดินทางมาจากเมือง Luanda/Angola ปลายทางกรุงเทพ ซึ่งเดินทางในรูปแบบของผู้ลักลอบขนยาเสพติด


                ผลการตรวจสอบพบว่าผู้โดยสารคนดังกล่าวซุกซ่อนโคคาอีน (ยาเสพติดให้โทษประเภท 2) ภายในกางเกงชั้นใน 42 ก้อน น้ำหนัก 590 กรัม และเมื่อสัมภาษณ์พบข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการกลืนยาเสพติดมาด้วย จึงตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ พบวัตถุแปลกปลอมอยู่ในช่องท้อง แต่ผู้โดยสารไม่ยอมรับว่ากลืนยาเสพติด และไม่ได้ให้ความร่วมมือในการขยายผล ต่อมาผู้ต้องหาได้ขับถ่ายสิ่งแปลกปลอมออกมา 38 ก้อน น้ำหนัก 540 กรัม รวมยาเสพติดที่ซุกซ่อนตามร่างกายและกลืนลงท้อง ทั้งสิ้น 80 ก้อน น้ำหนัก 1,130 กรัม มูลค่าประมาณ 3.42 ล้านบาท


1.2 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กรมศุลกากรตรวจพบพัสดุต้องสงสัย จำนวน 1 หีบห่อ ต้นทางประเทศเบลเยี่ยม สำแดงชนิดของเป็นของขวัญคริสต์มาส ผลการตรวจ พบเม็ดยาสีม่วง ซึ่งเป็นยาเสพติด
ให้โทษประเภท 1 (Ecstasy) บรรจุอยู่ในห่อพลาสติกใส ซุกซ่อนอยู่ในหีบห่อ จำนวน 24,800 เม็ด จนในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 12.30 น. มีผู้มาติดต่อขอรับพัสดุ จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อม Ecstasy จำนวน 24,800 เม็ด มูลค่า 19.84 ล้านบาท ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

2.สินค้าเกษตร

2.1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 กรมศุลกากรได้ทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะบรรทุกสี่ล้อ บริเวณถนนชยางกูร ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จากการตรวจค้นพบ ข้าวสารเหนียวมีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศบรรจุกระสอบ จำนวน 94 กระสอบ น้ำหนักรวม 4,610 กิโลกรัม ต่อมาได้ทำการตรวจค้นรถกระบะบรรทุกสี่ล้อ บริเวณริมถนนใกล้สามแยกไฟแดงนิคมสร้างตนเองคำสร้อย ถนนชยางกูร ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
จากการตรวจค้นพบ ข้าวสารเหนียวมีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศบรรจุกระสอบ จำนวน 83 กระสอบ น้ำหนักรวม 4,090 กิโลกรัม รวมน้ำหนักข้าวสารเหนียวทั้ง 2 รายการ 8,700 กิโลกรัม โดยไม่พบเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการทางศุลกากรแต่อย่างใด


2.2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กรมศุลกากรได้ตรวจค้น โกดัง 2 แห่ง จ.อุดรธานี พบสินค้าประเภทเนื้อโค เนื้อกระบือและเครื่องในแช่แข็ง มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ  ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้น น้ำหนักรวมประมาณ 15 ตัน รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านบาท


2.3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กรมศุลกากรได้ทำการจับกุมเมล็ดข้าวโพดแห้งลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 15,000 กิโลกรัม พร้อมรถบรรทุก 1 คัน ผู้ต้องหา 1 ราย ของกลางและผู้ต้องหานำส่งด่านศุลกากรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

2.4 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กรมศุลกากรได้ทำการจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางกระเทียมแห้งชนิดหัว บรรจุกระสอบ ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 100 กระสอบ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,000 กิโลกรัม มีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศ โดยไม่พบเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรตรงตามที่ได้รับแจ้งความนำจับ มูลค่าของกลางประมาณ 100,000 บาท

ทั้งนี้ กรมศุลกากรยังคงยึดมั่นในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  และพร้อมเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง