"กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบ การฉกฉวยปรับขึ้นราคาและแสดงราคาจำหน่ายปลีกซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 !!

#ชัดทุกกระแส

"กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบ การฉกฉวยปรับขึ้นราคาและแสดงราคาจำหน่ายปลีกซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 !!


เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวามคม 2562 เวลา 13.30 น.พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก. กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นผู้แทนหน่วยร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่โดยมี นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิขย์จังหวัดขอนแก่น คุณนงนุช ปานแย้ม ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และ นายเด่นภูมิ ถาคไธสง นิติกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ดำรงธรรมฯ /สบค.จังหวัดขอนแก่น


ออกตรวจเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบ การฯฉกฉวยปรับขึ้นราคาและแสดงราคาจำหน่ายปลีกซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ณ ห้างแฟรี่, ห้างเช็นโทซ่า และ ตลาดเทศบาล 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ผลการปฏิบัติไม่พบสถานประกอบการทำผิดกฎข้อบังคับของทางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  พร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายโดยเคร่งคัดได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง