ศิษย์เก่าวชิราวุธชวนวิ่งเจนเทิลแมนรัน 26 ม.ค.ปีหน้า

#ชัดทุกกระแส

ศิษย์เก่าวชิราวุธชวนวิ่งเจนเทิลแมนรัน 26 ม.ค.ปีหน้า


      พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานจัดการแข่งขัน เป็นประธานแถลงข่าว การแข่งขันวิ่ง GENTLEMENRUN2020 (เจนเทิลแมนรัน 2020)ร่วมด้วย พล.ต.ต. สุรุพงษ์ อาริยะมงคล เลขาธิการและอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชปูถัมภ์ และพล.ต.ท. อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 ที่ หอประชุมนวมภูมินทร์  วชิราวุธวิทยาลัย
    สมาคมนักเรียนเก่า วชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชปูถัมภ์ ได้เตรียมจัดงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ การแข่งขัน GENTLEMENRUN2020 (เจนเทิลแมนรัน 2020) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ที่ วชิราวุธวิทยาลัยฯ ดุสิตกรุงเทพมหานคร โดยเปิดการแข่งขันเวลา 06.00 น. – 10.00 น.
      พล.ต.ท. อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย กล่าวว่า ทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชปูถัมภ์ ร่วมกับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมฉลอง วาระครบรอบ 108 ปี วชิราวุธวิทยาลัยภายใต้ชื่อ “GENTLEMEN RUN” (เจนเมิลแมนรัน) โดยได้เริ่มจัดการแข่งขันในปีแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กมุภาพันธ์ 2562 ที่ สวนวชิรเบญจทัศ ซึ่งการแข่งขันประสบความสําเร็จ บรรยากาศสนุกสนาน ผู้ข้าร่วมกว่า 2,500 คน จากนักเเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ เพื่อให้กิจกรรมGENTLEMEN RUN (เจนเมิลแมนรัน) เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปีนี้สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ วิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรจัดแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพในบรรยากาศความเป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั เป็นครั้งแรก โดยจัดเส้นทางวิ่งรวมถึงจุดสตาร์ท และเข้าเส้นชัยภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เชื่อมต่อถนนสาธารณะภายนอก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการแข่งขันและระยะทางจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ
      สมาคมฯ หวัง เป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ GENTLEMEN RUN 2020 (เจนเทิลแมนรัน 2020) จะเป็น กิจกรรมที่ครอบครัวนักเรียนปัจจุบันนักเรียนเก่า และบุคลทั่วไป ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศอันสวยงาม ภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ ส่งเสริมให้ทุกคนใส่ใจการออกกําลังกาย และสนถกสนานกับกิจกรรม ตลอดงาน
     กิจกรรมในงาน แข่งเป็นการแข่งขันประเภทวิ่งระยะ10กิโลเมตร,การแข่งขันประเภทวิ่ง5 กิโลเมตร, การเดิน-วิ่งประเภทVIP (วีไอพี) ร่วมกับ MissInternational2019 (มิสอินเตอร์เนชั่นแนล 2019) นางสาวไทยและรองนางสาวไทย 2562 เส้นทางรอบนอกและภายในโรงเรียน ระยะ 1.3 กิโลเมตร, 2.8 กิโลเมตร หรือ เลือกได้
 

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมเดิน-วิ่งรายการ “GENTLEMEN RUN 2020” (เจนเทิลแมนรัน 2020) โดยที่ผู้สนใจสามารถสมัครรผ่าน ทางเว็บไซต์ www.berving.com หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ใน พระบรมราชปูถัมภ์ เลขที่ 199 ถนนพิชัย เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร โทร. 08-8499-8787, 06-4993-8878, 06-5536-8448 Line: 0884998787 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง