พ่อเมืองปทุมฯสั่งย้ายรองปลัดเทศบาลคลองหลวงแก้ปัญหาขัดแย้งเจ้าหน้าที่เทศบาลประชาชนเฮ!!ทำป้ายขอบคุณผู้ว่า

#ชัดทุกกระแส

พ่อเมืองปทุมฯสั่งย้ายรองปลัดเทศบาลคลองหลวงแก้ปัญหาขัดแย้งเจ้าหน้าที่เทศบาลประชาชนเฮ!!ทำป้ายขอบคุณผู้ว่า 


เมื่อวันที่9ธันวาคม 2562เวลา14.00น. ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริง ช่อง13สยามไทย ได้ลงพื้นที่ติดตามกรณีความขัดแย้งของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงกับนางสุดา ทองวิลัยรองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง
   
    จากการที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงมีการเข้าร้องเรียนกับทาง ก.ท.จ.ปทุมธานี กรณีขอให้ย้ายพนักงานเทศบาลออกนอกพื้นที่ เนื่องจากการปฏิบัติงานมีความขัดแย้งกับผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่


    ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีหนังสือจากสำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.ปทุมธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพินิจ บุญเลิศ สั่งให้ย้ายพนักงานเทศบาลไปปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตจังหวัดเป็นการชั่วคราว
    ด้วยทางจังหวัดปทุมธานีได้รับหนังสือร้องเรียนกรณีเกิดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่และผู้ร้องเรียนต้องการให้ย้าย นางสุดา ทองวิไล ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง และนางสาววราภรณ์ จารุครุฑ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ออกจากพื้นที่เนื่องจากการปฏิบัติงานมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


    ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและบรรเทาความเสียหายที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จึงอาศัยอำนาจข้อ 170 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อที่ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพ. ศ. 2560 ณวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 จึงมีคำสั่งดังนี้
       1. ให้นางสุดา ทองวิลัย ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง สังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


       2.ให้นางสาววราภรณ์ จารุครุฑ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
       จากคำสั่งดังกล่าวทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ไปสอบถามที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ว่านางสุดาทองวิลัย ได้เข้ามารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่  ซึ่งทางจังหวัดไม่ได้ระบุตำแหน่งว่าให้นางสุดา ทองวิลัย มาปฏิบัติงานในตำแหน่งใด จากการสอบถามกับรองปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง นายยุทธ ตัณฑชุณห์ ได้ชี้แจงว่า นางสุดา ทองวิลัย ได้เข้ามารายงานตัวเมื่อช่วงเวลา 8:30 ที่ผ่านมาและได้มีการพูดคุยกับท่านปลัดและรองปลัด ซึ่งท่านปลัดเองได้มอบหมายให้นางสุดา ทองวิลัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยปลัดเนื่องจากว่ามี ตำแหน่งระดับC9 และหลังจากเข้ารายงานตัวที่เทศบาลเมืองท่าโขลงแล้ว นางสุดา ทองวิลัยได้เดินทางไปที่จังหวัดเพื่อติดต่อประสานงานตามคำสั่งของปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีสื่อมวลชนจึงไม่ได้พบกับ นางสุดา ทองวิลัย
     
     จากกรณีดังกล่าวทำให้พนักงานข้าราชการพนักงานจ้างและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงได้ร่วมกันจัดทำป้ายแสดงความขอบคุณถึง นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ที่ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ของเทศบาลเมืองคลองหลวง


   ซึ่งมีตัวแทนของพนักงานราชการและประชาชนในเขตพื้นที่คลองหลวง ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากพนักงานและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง เห็นคำสั่งของทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่มีคำสั่งให้ย้าย นางสุดา ทองวิลัย กับนางสาววราภรณ์ จารุครุฑ ออกจากพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดเป็นการชั่วคราว ประชาชนในพื้นที่ก็มีความปลื้มปิติยินดี มีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้นทางเทศบาลเมืองคลองหลวงก็จะสามารถดำเนินงานได้ตามแบบแผนงานที่วางไว้ โดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง