ผู้ช่วยรมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของจุดบริการอาหารซีพี ที่ไทยเฮ้าส์

#ชัดทุกกระแส

ผู้ช่วยรมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พร้อมที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของจุดบริการอาหารซีพี ที่ไทยเฮ้าส์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย


นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสิรภพ ดวงสอดศรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของจุดบริการอาหารซีพี ที่ไทยเฮ้าส์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีคุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง