“ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street” Keep Khaosan Road Beautiful ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ชัดทุกกระแส

“ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street”  
Keep Khaosan Road Beautiful ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 


วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ถนนข้าวสาร
จัดโดย ประชาคมข้าวสารพระนครร่วมกับเขตพระนคร กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรม “ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street” 
Keep Khaosan Road Beautiful ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ ถนนข้าวสาร โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

17.00 น.  พิธีกรแนะนำร้านค้าภายในงานและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน
17.45 น. ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เดินทางมาถึงบริเวณงาน
พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
18.00 – 18.30 น. พิธีกรนำเข้าสู่การแสดง ชุดที่ 1 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดยกรบ
เรียนเชิญผู้แทนประชาคมข้าวสาร (โดยคุณพรรณี เลิศสมผล) กล่าวรายงาน
เรียนเชิญประธาน (ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) ขึ้นบนเวทีกล่าวเปิด   งาน
เรียนเชิญประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดงาน “ถนนคนเดิน Khaosan     Walking Street”
18.30 – 19.00 น. การแสดง ชุดที่ 2 การแสดงสร้างสรรค์ชุดนักษัตร  (เวทีใหญ่)
ประธาน (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เดินเยี่ยมชมงาน
ประธาน (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เดินทางกลบั
19.00 - 20.10 น. ประชาสมัพันธ์ร้านค้าภายในงานและการแสดง (บนเวทีใหญ่)
- การแสดงชุดฟ้อนขันดอก
- การแสดงระบำต้นวรเชษฐ์
- การแสดงชุดตารีบหุงา
- การแสดงสร้างสรรค์ชุดลายเกราะ
- ไหว้ครูมวย
20.10 – 20.20 น. พิธีกรกล่าวขอบคุณส่งต่อให้กับวงดนตรี
20.20 – 21.30 น.  วงดนตรี
ลานกิจกรรมและ เวทีเล็ก
19.00 - 19.30 น. การแสดงศิลปะมวยไทย  (บริเวณลานกิจกรรม)
19.30 – 20.30 น. วงดนตรีของกองสังคีต (เวทีเล็ก)
20.30 - 21.30 น. วงดนตรีกลุ่มจิตอาสาแว่วหวาน
20.30 – 21.00 น.  การแสดง (บริเวณลานกิจกรรม)
การแสดงศิลปะมวยไทย หรือมวยคาดเชือก (บริเวณลานกิจกรรม)
21.30 น.  จบงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง