โตโยต้า นำทีม THE POWER OF UNITY เปิดตัวเพลงเชียร์ “รวมใจสู่ชัยชนะ”

#ชัดทุกกระแส

โตโยต้า นำทีม THE POWER OF UNITY เปิดตัวเพลงเชียร์ “รวมใจสู่ชัยชนะ” เพื่อเป็น กำาลังใจให้นักกีฬาไทยคว้าชัยในการแข่งขัน #ซีเกมส์2019 ณ ประเทศฟิลิปปินส์


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มพันธมิตรพลังไทยเพื่อฮีโร่ไทย (THE POWER OF UNITY) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประกอบไปด้วย บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์เเละบริษัทในเครือฯ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มผู้สนับสนุนร่วมได้แก่ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ผลิตภัณฑ์ ไฟร์สโตน ธนาคารออมสิน และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผนึกกำลังร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการโอลิมปิคแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ มลูนิธิคณะกรรมการ พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาในโอกาสตา่งๆ ซึ่งในครั้งนี้คือการแข่งขันซีเกมส์ 2019 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เพลง "รวมใจสู่ชัยชนะ” เป็นอีกหนึ่งโปรเจคใหญ่ของ THE POWER OF UNITY ที่ได้รับเกียรตจิาก “ครูเอ๊ะ” หรือ พงศ์จกัร พิษฐานพร เป็นผ้ปูระพนัธ์เนื้อร้องและทำนอง และขับร้องโดย 14 ศิลปินจากหลากหลายคา่ยได้แก่ “ตนู” อาทิวราห์, “แสตมป์” อภิวัชร์, “ป๊อด” ธนชัย อุชชิน , “โจอี ้บอย”, “ใบเตย” อาร์สยาม , พร้อมทั้งสมาชิก ของเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลอย่าง “BNK48” ได้แก่ “เฌอปราง”, “เจนนิษฐ์”, “ปัญ”, “อร”, “เนย”, “แก้ว”, “เจน”, “แพร วา”, และ “โมบายล์”

พร้อมขนุพลนกัดนตรีแถวหน้าของวงการมาช่วยกันเรียบเรียงดนตรีให้ออกมาสมบรูณ์ ที่สุด นำโดย “นอ วง PAUSE” (เบส), “อ๊อฟ BIG ASS” (กีตาร์), “ยนุ่ BLACKHEAD” (กลอง), “นนัทภพ พิณทอง หรือ อ.อ๊อด” นักเปียโนผ้พูิการทางสายตา

โดยมี “ครูแมน” หรือ ตนภุพ โนทยานนท์ เป็นผ้เูรียบเรียงทำนอง และเป็น CO-PRODUCER และ “แสตมป์” อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ที่นอกจากจะร่วมขับร้องแล้ว ยังมาร่วม สร้างสรรค์ดนตรีและทำนองด้วยเช่นกัน


ร่วมติดตามเพลง “รวมใจสู่ชัยชนะ” และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในทุกการแข่งขันพร้อมกันได้แล้ว วันนี้ โดยเพลงนี้จะเปิดตวอย่างเป็นทางการตามช่องทางสื่อต่างๆ และในช่วงข่าวกีฬาตลอดการแขง่ขันกีฬา ซีเกมส์ 2019 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562

สามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ จาก THE POWER OF UNITY รวมถึงร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้ที่ FACEBOOK.COM/TEAMTHAILANDOFFICIAL


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง