โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#ชัดทุกกระแส

โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร "Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการสำรวจ และทักษะการบริหารที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีอุมดการณ์ คุณธรรมจริยธรรม ความรักชาติ ทัศนคติ ที่ดีต่ออาชีพตนเอง และรักความยุติธรรม มีความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่อย่างเชี่ยวชาญและลึกซึ้ง และสามารถสนับสนุนภารกิจอื่นๆ


เมื่อได้รับการร้องขอ โดยไม่เสียภารกิจของหน่วยงาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 462 คน ณ โรงแรม ทรี ซิก ไฟว์ จังหวัดชลบุรี


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง