"ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานกรรมการ ยธส. รุ่นที่ 11 เข้าอวยพรปีใหม่​ รมต.ยุติธรรม

"ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานกรรมการ ยธส. รุ่นที่ 11 เข้าอวยพรปีใหม่​ รมต.ยุติธรรม


วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธาน ยธส.รุ่นที่ 11 นำคณะผู้เข้าการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.รุ่นที่ 11)ประกอบไปด้วย นายภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา รองประธานกรรมการ ยธส.รุ่นที่ 11 รวมทั้ง ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว,นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์, นส.วิภาวี คุปติมาลาธร และ นางกรณัฏฐ์ รักใคร่

เข้าอวยพรปีใหม่ ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้ง นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563


ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ !!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง