คณะครูอ.โพธิ์ชัย จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา วันครูอำเภอโพธิ์ชัยประจำปี 2563

    คณะครูอ.โพธิ์ชัย จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา วันครูอำเภอโพธิ์ชัยประจำปี 2563 สร้างความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีงามระหว่างครู


                วันที่ 15 มกราคม 2563  เวลา 09.30 น. ดร.ฉลาด ขามช่วง ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานในพิธี จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา วันครูอำเภอโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 ที่ สนามกีฬาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในอำเภอโพธิ์ชัย หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และภายในเครือข่าย  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก      นายประมวล  ทิพชัย นายกผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู สร้างความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีงามระหว่างครู ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และออกกำลังกายได้ผ่อนคลายจากที่มุ่งมั่นในการทํางาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น 2 วัน โดยในวันนี้จะมีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท กรีฑา 8 ประเภท วันที่ 16 มกราคม มีการทำบุญ พิธีบำเพ็ญกุศลพิธีรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโสและร่วมพบปะสังสรรค์ เพื่อมอบความสุขให้กันและกัน


        กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเหรดนักกีฬา กรีฑา จากหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย เดินพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสวยงาม ความพร้อมเพรียง สมัครสมานสามัคคี การวิ่งคบเพลิงโดยนักกีฬาอาวุโส และการแสดงของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

ภาพ​ ​-  ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง