รพ.เบตง เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

รพ.เบตง  เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้คำปรึกษาการใช้กัญชา ในการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย


วันนี้(15 ม.ค.63) ที่อาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา  พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้คำปรึกษาการใช้กัญชา ในการรักษาทางการแพทย์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้กัญชาเพื่อรักษาและควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล เครื่อข่ายสาธารณสุขเข้าร่วมแพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ปวยเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ แพทย์ที่สามารถจ่ายยาที่สกัดจากกัญชาได้ จะต้องได้รับการอบรมจากกรมการแพทย์ จึงจะมาดูแลรักษาผู้ปวยที่จะมารักษาด้วยสารสกัดจากกัญชาได้ ปัจจุบันมีทางเลือกในการรักษาโดยใช้สารที่ออกมาจากกัญชา คือ THC และ CBD การเปิดคลินิกในครั้งนี้ ในเบื้องต้น เป็นการให้คำปรึกษาการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ จะทำให้ประชาชนในอำภอเบตงมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้กัญชาเพื่อรักษาและควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย เป็นความหวังของผู้ปวยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยมาตรฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลเบตง ได้วางหลักการทำงานของคลินิกนี้ไว้ 3ข้อ คือ 1.ต้องปลอดภัยต่อผู้ป่วย 2.ต้องเป็ประโยชน์ และ 3.ต้องไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง โดยโรงพยาบาลเบตง ได้กำหนดวันและเวลาทำการให้บริการของคลินิกกัญชา เพื่อการรักษาทางการแพทย์ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1และ 3ของเดือน เวลาทำการ 13.30 - 16.00 น. ณ อาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเบตงด้านเภสัชกร จิรวัณ์ ฤทธานนท์ กล่าวว่า โรคที่สามารถนำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คือ ลมชักในเด็ก โรคลมชัดที่รักษายาก  โรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด และปวดเรื้อรัง  และโรคที่น่าจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ อาทิ โรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ เครียด และการใช้ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย และต้องได้ประโยชน์นำมาใช้ทางการแพทย์จริง ๆ ไม่ยินยอมให้นำไปใช้เพื่อสันทนาการ
โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง จ.ยะลา
ทีมข่าวรายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง