กรรมาธิการกีฬา ต้องสอบด้านธรรมาภิบาล กกท.

กรรมาธิการกีฬา ต้องสอบด้านธรรมาภิบาล กกท.


นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ   ได้เปิดเผยว่า “วันนี้ได้ลงนามในหนังสือเพื่อขอให้นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องในสองประเด็น คือ ประเด็นแรกเรื่องระบบการเบิกจ่ายเงินรางวัลการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ยูธลีก ซึ่งมีการร้องเรียนว่าบางทีมที่ชนะการแข่งขันยังไม่ได้รับเงินรางวัล และแม้จะมีบางทีมที่ได้รับเงินรางวัลไปแล้ว แต่ปัญหาความล่าช้าในการได้รับเงินรางวัลนั้นเกิดจากปัญหาในส่วนใด อีกทั้งการขออนุมัติยืมเงินเพื่อนำไปสำรองจ่ายในกิจกรรม และเมื่อได้นำหลักฐานการใช้เงินต่างๆย้อนกลับมาส่งการเงินการคลังแล้ว เหตุใดทีมที่ชนะการแข่งขันบางทีมจึงไม่ได้รับเงินรางวัลทั้งๆที่เอกสารดังกล่าวได้พิสูจน์ทราบกับการเงินการคลังไปแล้ว และอำนาจหน้าที่ในการเบิกจ่ายรวมถึงการเบิกจ่ายทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบของการเงินการคลังหรือไม่
สำหรับประเด็นต่อมาคือ กรณีที่นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งได้ร้องเรียนว่ามีการปลอมลายมือชื่อนักกีฬาเพื่อนำเบิกเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมหรือไม่นั้น และถึงแม้เรื่องดังกล่าวจะอยู่ในข้อพิพาทชั้นศาล แต่สำหรับกรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานนายทะเบียน ก็ต้องดำเนินการสอบสวนทางวินัย และกรณีที่มีการสอบสวนทางวินัยการต้องพิจารณารายงานผลการสอบสวนตามกำหนดเวลาที่ระเบียบให้ปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันการสอบสวนได้ล่วงเวลามานานพอสมควรยังไม่ปรากฏผลการสอบสวนในกรณีดังกล่าว
เลขาธรรมาภิบาล ได้กล่าวต่ออีกว่า “คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องสอบสวนการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนการทำงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ประกาศจุดยืนในการเป็นองค์กรด้านธรรมาภิบาลต่อไป


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง