“กนกวรรณ “ ยังไม่ลืม ส่งต่อของขวัญวันเด็ก

“กนกวรรณ “ ยังไม่ลืม ส่งต่อของขวัญวันเด็ก ปันสุข สู่น้องๆกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายขอบ!!


วันนี้ ( 10 มกราคม 2563) ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบของขวัญเนื่องในวันเด็ก ภายใต้กิจกรรมโครงการ“ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคมทึ่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งต่อความรัก และแบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและห่างไกลทั่วประเทศ โดยเฉพาะในวาระวันเด็กที่กำลังจะมาถึงนี้   ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุสำนักงาน กศน. อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ นางอรนิช วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  นายปรเมศร์  ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. กรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารการศึกษาจากส่วนกลาง และครูในพื้นที่ร่วมในกิจกรรมดร.กมล รอดคล้าย กล่าวตอนหนึ่งว่า “ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเด็กๆที่อำเภอทองผาภูมิและสังขละบุรี  ท่านไม่เคยลืมการต้อนรับที่อบอุ่น  และวันนี้ เมื่อถึงวาระสำคัญ คือ วันเด็กแห่งชาติ 2563 ท่านก็ตั้งใจเตรียมของขวัญสำหรับเด็กๆ แต่ด้วยท่านติดภารกิจจึงไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ จึงมอบให้ตนมาพบกับเด็กๆแทน ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ฝากความรัก ความปรารถนาดีมาพร้อมๆกับของขวัญเหล่านี้  รวมทั้งฝากต่อไปยังเด็กๆในอำเภอสังขละบุรี และโรงเรียนแบมบูลาซาลด้วยตามที่ได้สัญญาไว้” ดร.กมล กล่าว     
 


ทั้งนี้ของขวัญวันเด็กดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ผ้าห่ม เครื่องเขียน ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมตามเจตนารมณ์ของรัฐมนตรี  จากสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน กศน. อื่นๆรวมทั้งผู้มีจิตอันเป็นกุศลในทุกพื้นที่ได้ร่วมกันจัดหาและบริจาคสมทบ จนนำมาสู่การมอบของขวัญ ตามโครงการ“ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” เนื่องในวันเด็กและอำเภอทองผาภูมิในวันนี้ ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากเด็กและเยาวชนชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยในงานได้มีการแสดง รำตง ของเยาวชนชาวกะเหรี่ยงบ้านพิทุเย ท่ามกลางบรรยากาศในงานที่เต็มไปด้วยความสดชื่นและมีความสุข!!
                               
ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ  กรรณิกา  พันธ์คลอง!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

“เลือกตั้งสภาทนายความคึกคัก ดำรงศักดิ์ เบอร์ 4 หวังครองแชมป์นายกสภาทนายความ เปิดใจคุย ผลงานที่ผ่านมา”

ลพ.อ๊อดพระนักปฏิบัติ ทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สืบสายไหมล่อซื้อยาไอซ์

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 2 แผ่นดิน ประจำปี ฮ.ศ.1440 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9)ตร.(มค 1)ตรวจหน่อยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จว.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตม.นครสวรรค์ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง